6. interna edukacija o EU fondovima

U procesu pripreme za korištenje bespovratnih sredstava EU, dana 23.9.2010. održana je 6. interna edukacija na temu „Financijsko planiranje i troškovni modeli“, za Koordinatore projekata iz Podružnica ZGH.

Polaznicima edukacije prezentirani su  ključni dokumenti vezani za područje financiranja iz bespovratnih sredstava, te priprema financijske konstrukcije projekta, uključujući definiranje ključnih troškovnih kategorija i modeli za računanje indirektnih troškova.

Različiti EU programi primjenjuju različite troškovne modele, pa je stoga  bitno poznavati troškovne modele, kako bismo planiranjem troškova iskoristili što je više moguće bespovratnih sredstava.