5. Interna edukacija o EU fondovima

U procesu pripreme za korištenje bespovratnih sredstava EU, u četvrtak, 16. rujna održana je 5. interna radionica na temu „Partneri na projektu i formiranje Projektnog konzorcija“, za Koordinatore projekata iz podružnica Zagrebačkog holdinga.

EU ponekad traži partnere na projektu radi poticanja suradnje među članicama i među pojedinim tipovima organizacija. Dobar izbor partnera i reguliranje odnosa među partnerima ključno je za uspješnu realizaciju projekta.

Polaznici edukacije dobili su uvid u vrste ugovora među partnerima u Projektnom konzorciju, organizaciju upravljanja Projektnim konzorcijem, te upravljanje diseminacijom. Sljedeća, 6. interna edukacija na temu „Financijsko planiranje i troškovni modeli“, održati će se u četvrtak, 23. 10. 2010.