Pozitivno riješeno 2.344 reklamacija građana

 U akcijama očevida stambenih, poslovnih i garažnih objekata koje se provode u sklopu projekta Jedinstvene uplatnice do 30. kolovoza 2010. evidentirane su 4.052 reklamacije građana. Očevidom na terenu ažuriraju se podaci o obveznicima i prostorima na osnovi kojih se obračunavaju naknade.
 
Od ukupnog broja reklamacija, njih 2.344, odnosno 57,85 % je utemeljeno, dok je za 14, 07% ili 570 reklamacija utvrđena neutemeljenost. Ostatak od 1.139 pritužbi građana, odnosno 28,11%, odnosi se na reklamacije u tijeku.
 
Po riješenim reklamacijama evidentirano je smanjenje od 86. 651,19 kvadratnih metara prostora za obračun naknade, dok ukupno povećanje prostora iznosi 2.396,06 kvadratnih metara.
 
Najveći broj reklamacija stigao je iz Novog Zagreba, njih čak 1.400, a najmanji iz Maksimira, svega 49.