Poslovanje Holdinga nije ugroženo

Većina podružnica posluje stabilno s pozitivnim rezultatom. Problemi ZET-a i Sportskih objekata ponajprije proizlaze iz neriješenog odnosa s Gradom i naravno da utječu na poslovanje Holdinga ali nije točno da ga ugrožavaju. Istaknuo je to, među ostalim, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga, Ivo Čović, na današnjoj konferenciji za novinare.

U osvrtu na aktualna zbivanja oko ZET-a, zbog odluke gradonačelnika da kroz mjere privremenog financiranja smanji iznos subvencije iz Gradskog proračuna, pojasnio je da je iznos subvencije u pravilu sve ove godine bio 150 do 200 milijuna kuna manji od potrebnog. U konačnici ZET je poslovao s gubitkom od 130 milijuna i u 2006., 2007., 2008. i 2009. godini. U nastojanju da se problem ZET-a riješi kroz kvalitetniji ugovorni odnos, prošlo ljeto Gradu je poslan dopis u kojem je detaljno opisano što nije dobro i što bi trebalo promijeniti u odnosu Grada i Zagrebačkog holdinga. Naime, međusobni odnos Grada i podružnice ZET definiran je Ugovorom o pružanju komunalne usluge i o sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu od 8.12.2006. i aneksom ugovora od 12.4.2007. U ugovoru je precizirano da je izvor sredstava za poslovanje podružnice ZET prihod od prodaje karata, a sva ostala sredstva bi trebala biti iz proračuna.

- Problem je što taj ugovorni odnos nije do kraja proveden i nije jasno preciziran te je sada predmet stalnog spora između Holdinga i Grada. U tom se smislu stalno iskazuje da je iznos sredstava nedostatan za normalno poslovanje. Sad se događa situacija da tražimo da se te subvencije povećaju, a dobivamo smanjenje što će, naravno prouzročiti značajne poteškoće u poslovanju.

U spomenutom dokumentu detaljno je opisan odnos sa ZET-om u kojem navodimo da je u suradnji s Gradom Zagrebom posljednjih godina ZET realizirao značajne projekte: nabava prve serije od 70 niskopodnih tramvaja, nabava druge serije od 70 niskopodnih tramvaja, prodaja 79 novih tramvaja uz istodobno uzimanje operativnog leasinga. Kupnja 26 autobusa 2004. godine, nabava 26 autobusa 2006., nabava 28 školskih autobusa putem operativnog leasinga, nabava 7 invalidskih vozila, obnova tramvajskog podsustava te investicija i održavanje tramvajskih pruga.

Svaka od ovih investicija trebala je biti praćena konkretnim ugovorom gdje bi se definirala obveza jedne i druge strane u snošenju tih troškova. Na žalost, zbog toga što to nije tada napravljeno imamo stalno otvoren problem sagledavanja tih međusobnih odnosa. To rezultira time da ZET sve ove godine otkad je u Holdingu posluje s otprilike 130 milijuna gubitka svake godine. Ukoliko bi ostala na snazi ova odluka, onda bi gubitak u ovoj godini bio veći od 250 milijuna kuna.

Uoči utvrđivanja prijedloga rebalansa uputili smo dopis Gradu u kojem smo zamolili da iznos subvencija poveća za 136 milijuna za leasing autobusa, koji temeljem ovog ugovora treba biti obveza Grada.Također smo u tom dopisu tražili da se u proračun uvrsti obveza prema Areni. Poznato je da zakup Arene solidarno i u jednakom iznosu trebaju podmiriti Republika Hrvatska, odnosno državni proračun i proračun Grada Zagreba. Mi smo s tog naslova uplatili kao jamstvo plaćanja 65 milijuna kuna, a Grad i država se oglušuju na naše zahtjeve da se ta sredstva doznače. Uputili smo 18. lipnja ministru Šukeru dopis da u najavljeni rebalansa uvrsti pola tog iznosa. U međuvremenu smo nekoliko puta tražili sastanak s predstavnicima Grada na ovu temu, ali nije bilo odziva, te smo prošlog tjedna uputili dopis u kojem smo naveli da ovakvo jednostrano postupanje bez prethodnog razgovora i dogovora može značajno poremetiti poslovanje podružnice ZET, naglasio je predsjednik Uprave.

Radi ilustracije problematike o kojoj je govorio, predsjednik Uprave pročitao je dio spomenutog dokumenta, a odnosi se na dugoročni kredit za kupnju 26 autobusa iz 2006. godine u iznosu od 6,925 milijuna eura. Grad Zagreb je redovito doznačavao sredstva za podmirenje kredita tijekom 2007. i gotovo cijele 2008. godine. Međutim, počevši s kamatama za posljednji kvartal 2008., a potom i glavnicom i kamatama za 2009. u visini u 11 milijuna kuna, Grad Zagreb prestaje podmirivati svoje obveze. Navedene iznose ZET je morao podmirivati iz vlastitih sredstava.

Više od 400.000 korisnika besplatnog prijevoza
Podsjetio je i da se iznos subvencije utvrđuje na temelju obostrano priznate metodologije. Prema izračunu, subvencija je trebala iznositi 827 milijuna kuna. Pored toga, iznos subvencija treba obuhvatiti sredstva od 120 milijuna kuna za koje se Grad zaključkom od 31.7.2007. obvezao podmirivati obveze operativnog leasinga za 79 tramvaja. Prema tome, subvencija je trebala ukupno iznositi 954 milijuna, a iznosila je 730 milijuna kuna.

- ZET je u prvih 6 mjeseci imao gubitak od 109 milijuna kuna i on bitno utječe na ukupan rezultat Holdinga, jer se radi o našoj najvećoj podružnici. Formiran je tim u ZET-u koji radi na prijedlogu novog tarifnog sustava. Kada bude gotov, s Gradskim uredom za gospodarstvo analizirat ćemo i procijeniti kakve bi efekte i učinke prijedlog prouzročio i u kojoj je mjeri prihvatljiv. Naglašavam da prijedlog novog tarifnog sustava ne znači povećanje cijene. Prvenstveno je usmjeren da se preispita opravdanost ovolikog broja povlastica, tj. kategorija stanovništva koje se koriste besplatnim prijevozom.

Mi u Holdingu ne odlučujemo o tome tko ima pravo na besplatan prijevoz. O tome odlučuje Grad i on treba kompenzirati taj trošak koji imamo, zbog određenog broja putnika koji se koriste pravom na besplatan prijevoz. Procjenjujemo da se radio o više od 400.000 korisnika, zaključio je predsjednik Uprave Ivo Čović.

U nastavku konferencije osvrnuo se i na izjave o mogućnostima bankrota te ih je ocijenio kao neodgovornima. Holding je nužno sagledavati kao skup podružnica, a većina njih posluje stabilno s pozitivnim rezultatom. Nikakvih bitnih strateških problema nemaju. Problemi se prvenstveno odnose na ZET i Sportske objekte i proizlaze iz neriješenog odnosa s Gradom. Bez ikakvih bitnih financijskih problema su podružnice AGM, Gradska groblja, Autobusni kolodvor, Vladimir Nazor, Vodoopskrba i odvodnja, Tržnice, Čistoća, ZGOS, Robni terminali.

Izvjestio je i da će poslovni rezultat Zagrebačkog holdinga u prvih 6 mjeseci biti negativan, odnosno u okviru predviđenog plana, s tim da je ZET u minusu 109 milijuna kuna, a Zagrebački Holding 51 milijun kuna.

Ponovno je naglasio da najavljeni dugoročni kredit neće biti podignut za isplatu plaća i za premoštenje nelikvidnosti. Naime, ukupni mjesečni prihod Holdinga je 340 milijuna, a trošak mjesečnih plaća je oko 140 milijuna kuna. Shodno tome, kredit će prvenstveno biti podignut za financiranje investicija koje su pokrenute prethodnih godina, a za koje nisu osigurana sredstva.

Najavio je da će se troškovi osoblja u idućoj godini morati smanjiti za 10 posto, i to ili smanjenjem broja zaposlenih ili smanjenjem iznosa osnovnice za plaću ili smanjenjem određenih drugih davanja koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora.  Prema njegovim riječima najvjerojatnije će konačno rješenje biti kombinacija svih triju mogućnosti i bit će doneseno u dogovoru sa sindikatima.