Očitovanje o angažmanu Zrinjevca na radovima u Varšavskoj

Predsjednik Gradske skupštine Boris Šprem zatražio je jučer od predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića, službeno očitovanje o angažmanu podružnice Zrinjevac na radovima u Varšavskoj ulici. Predsjednik Uprave Ivo Čović uputio je sljedeće očitovanje:
 
Grad Zagreb, kao Investitor, te HOTO Grupa d.o.o. kao Osiguravatelj sredstava, sklopili su s Tehnikom d.d., kao izvođačem Ugovor o građenju – Rekonstrukcija dijela Varšavske ulice, izgradnja ulazno-izlazne rampe s komunalnom infrastrukturom i građevinski radovi za novu podzemnu trafostanicu.

S obzirom na prirodu projekta investitor i Izvođač nužno surađuju i koordiniraju radove s gradskim komunalnim tvrtkama. Isto tako dio poslova je povjeren ili će biti povjeren pojedinim podružnicama ZGH d.o.o. (priključenje na plinsku i vodoopskrbnu mrežu, priključenje na mrežu odvodnje i dr.). Naravno, za većinu tih radova Investitor i Izvođač mogu angažirati i druge tvrtke s tržišta.

Na zahtjev Investitora i Izvođača Podružnica Zrinjevac, kao tvrtka koja je specijalizirana za takvu vrstu djelatnosti, uklonila je pet stabala u Varšavskoj ulici.

U svim slučajevima koji se tiču održavanja javnih zelenih površina i parkova odluke o sadržaju i terminima izvođenja radova donosi nadležni gradski ured, dok je Podružnica Zrinjevac samo ugovorni izvršitelj radova.

S poslovnog i tehničkog aspekta podružnica je postupila na identičan način kao što to čini svaki put kada od ovlaštenog predstavnika Grada Zagreba dobije takav zahtjev.

Niti u jednom slučaju iz ovog segmenta poslovanja (održavanje javnih zelenih površina i parkova), pa niti u ovom, Podružnica Zrinjevac, odnosno Zagrebački holding d.o.o., nisu u poziciji, niti su ovlašteni odlučiti o tome da li se predmetni radovi trebaju obavljati.

Svjesno smo činjenice da zbivanja oko (ne)realizacije ovog projekta izazivaju silno uznemirenje i nezadovoljstvo brojnih građana našeg Grada i iskreno žalimo što je Zagrebački holding d.o.o na ovaj način postao „dio problema“. Međutim iz prethodno navedenog vidljivo je da u ovom slučaju nismo imali ni zakonskog, ni poslovnog utemeljenja za drugačije postupanje.

Preuzimanje:
Očitovanje o radovima.pdf