Kredit realiziran bez dodatnih jamstava

Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebačka banka ugovorili su kratkoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 280 milijuna kuna. Navedenim kratkoročnim zaduženjem Zagrebački holding d.o.o podmirit će dospjele obveze na realizaciji investicijskih projekata (nabava tramvaja i autobusa, dovršetak stambenog naselja Sopnica Jelkovec, izgradnja DV Sesvetski Kraljevac, OŠ Sesvetski Kraljevac, DV Šumska jagoda, Ustanova socijalne skrbi Duga i bazen Svetice).

U skladu s dugogodišnjom uspješnom poslovnom suradnjom dviju tvrtki i ovaj kredit, kao i svi dosadašnji, realiziran je bez ikakvih dodatnih jamstava.

Ovim zaduženjem Zagrebački holding d.o.o premostit će razdoblje do realizacije planiranog dugoročnog zaduženja. Isto nije bilo moguće realizirati u prethodnom razdoblju, zbog višemjesečnog osporavanja statusa organa Društva (dio Uprave, Nadzorni odbor, Skupština).

Naime, za dugoročno zaduživanje Zagrebačkom holdingu d.o.o. suglasnost, na odluku Uprave, moraju dati Nadzorni odbor i Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o, te konačno Gradska skupština Grada Zagreba, što kod kratkoročnog zaduživanja nije slučaj.