Pozitivno riješeno 2.129 reklamacija

Na projektu Jedinstvene uplatnice, temeljem Ugovora o djelu, bilo je angažirano oko 200 djelatnika, koji su izvršili očevid na 347 tisuća stambenih, poslovnih i garažnih objekata. Do danas je evidentirano 3.473 reklamacije građana, što je statistički oko 1%. Zagrebački holding d.o.o. pozitivno je riješio 2.129 reklamacija,  a 519 odbijeno je kao  neutemeljeno. U postupku rješavanja je 825 reklamacija.

Procedura JUP-a nalaže kako je zapisnik očevida valjan tek nakon što ga vlasnik objekata svojim potpisom verificira, no isto tako građanima je omogućeno da upute prigovor na zapisnik očevida i izdano rješenje.
Predsjednik Uprave Ivo Čović nakon prvih pritužbi građana u medijima, naložio je nadležnim službama ZGH detaljnu provjeru svih navoda o nepravilnostima. Ukoliko je u realizaciji navedenog projekta došlo do zloupotreba, svi oni za koje se utvrdi da su odgovorni za propuste bit će sankcionirani.

Pozivamo sve građane, koji osnovano sumnjaju u regularnost izračuna, da svoje primjedbe pošalju u pisanom obliku podružnici GSKG, na adresu:
 
Zagrebački holding d.o.o., podružnica GSKG
Savska cesta 1, 10000 Zagreb
S naznakom: ”PRIGOVOR PO AKCIJI OČEVIDA - naziv područja (općine)”

ili putem elektronske pošte na adresu info@gskg.hr - u predmet obvezno upisati: PRIGOVOR PO AKCIJI OČEVIDA - naziv područja (općine).