Za direktore podružnica stiglo 377 prijava

Povodom završetka javnog natječaja za direktore podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. danas, 11. lipnja, održana je tiskovna konferencija na kojoj su predstavljeni podaci o broju pristiglih prijava te je objašnjena metodologija izbora direktora.

S današnjim danom zaprimljeno je 377 prijava, od čega je obrađeno 327. Podaci pokazuju da je 83 prijavljenih zaposleno u sustavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. Najveći broj prijava, po 19, stiglo je za podružnice Vodoopskrba i odvodnja i Robni terminali, potom slijedi Čistoća s 18 prijavljenih. Za direktora podružnice ZGOS prijavilo se 17 kandidata te 15 za ZET. Kako je jučer bio zadnji dan za slanje prijava na natječaj očekuje se da će se, nakon što stignu prijave poslane poštom, njihov broj još povećati.

Direktor Službe za korporativne komunikacije, Dušan Viro, pojasnio je da će tehničko povjerenstvo najprije utvrditi koje prijave zadovoljavaju kriterije propisane natječajem.

Početkom sljedećega tjedna Uprava Zagrebačkog holdinga imenovat će posebno Povjerenstvo koje će napraviti uži izbor kandidata. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Uprava će u konačnici odabrati direktore podružnica.