Isplata plaća nije upitna

Vezano uz napise o neisplati plaća zaposlenicima naglašavamo da Zagrebački holding d.o.o ostvaruje prihode i rashode u okviru planiranih veličina za 2010. godinu.

Poznato je da postoje problemi i otvorena pitanja s Gradom Zagrebom oko financiranja javnog prijevoza i financiranja korištenja sportskih objekata. Iz tog razloga podružnice ZET i Upravljanje sportskim objektima već godinama posluju sa značajnim gubicima, što značajno otežava njihovo poslovanje i ukupnu financijsku situaciju holdinga. Vjerujemo da ćemo s predstavnicima Grada zajednički iznaći rješenje koje će trajno rješiti taj problem.

Ostvareni ukupni prihodi za sada su ipak dostatni za podmirivanje svih tekućih poslovnih obveza, uključujući i plaće zaposlenika. Netočna je tvrdnja da je njihova isplata u ovom trenutku upitna. Kontinuirano se radi na racionalizaciji poslovanja, a Uprava priprema i novi Program mjera za povećanje učinkovitosti poslovanja. Provedbom tih mjera osigurat će se nastavak kvalitetnog pružanja naših usluga, a neće biti dovedena u pitanje ni sigurnost radnih mjesta. Uskoro ćemo Program predočiti najprije predstavnicima sindikata od kojih očekujemo potporu za njegovo provođenje, a potom i javnosti.

U vezi najave novog zaduživanja, podsjećamo da je Holding u razdoblju od 2006. do 2009. imao vrlo intezivnu investicijsku politiku. U tom razdoblju ugovoreni su investicijski projekti ukupne vrijednosti od blizu 8 milijardi kuna. Najznačajniji među njima su nabava 140 tramvaja i 214 autobusa ukupne ugovorene vrijednosti od gotovo 3 milijarde kuna, izgradnja stambenog naselja Sopnica Jelkovec i objekata društvene namjene za potrebe Grada Zagreba (škole, vrtići, i dr.) u iznosu većem od 2,7 milijardi kuna, kupnja nekretnina (Gredelj, Zagrepčanka i dr) u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

Sredstva koja su u to vrijeme osigurana emisijom obveznica i zaduživanjem kod banaka nisu bila dostatna za dovršetak svih projektata. U tom smislu, kao što smo više puta isticali, postoji potreba za pribavljanjem nedostajućih financijskih sredstava na tržištu, ali isključivo za financiranje investicija započetih prethodnih godina (završetak izgradnje stambenog naselja u Sopnici, nabavka tramvaja i autobusa, završetak izgradnje OŠ Sesvetski Kraljevec, srednje škole u Sopnici, bazena na Sveticama i drugih objekata koje je holding radio za grad Zagreb).

Ponašajući se odgovorno prema postojećim financijskim obvezama Uprava u ovogodišnji Plan investicija nije uvrstila gotovo niti jedan novi projekt, nego je planirano samo dovršenje ranije ugovorenih projekata za što je potrebno osigurati oko 600 milijuna kn. Velika kapitalna ulaganja nije moguće financirati iz tekućeg poslovanja i uobičajena je poslovna praksa da se ona financiraju iz dugoročnih izvora. 
 
Direktor Službe za korporativne komunikacije
                                                                                                                                   Dušan Viro