Održan sastanak s voditeljima podružnica

Predsjednik i članovi Uprave te direktori Službi u Direkciji Zagrebačkog holdinga danas su održali radni sastanak s voditeljima podružnica na kojem je razmatrana aktualna poslovna problematika.

Predsjednik Uprave Ivo Čović izvijestio je voditelje podružnica da će Uprava uskoro predložiti Program mjera za unaprjeđenje i racionalizaciju poslovanja, te ih je obvezao da isti takav program izrade za svoje podružnice.

Navedeni program imat će za cilj očuvanje financijske stabilnosti, unapređenje kvalitete usluga te racionalizaciju poslovanja Društva.

Isto tako, pozvao je voditelje podružnica na veću suradnju sa sindikatima unutar podružnica kako bi zajednički pridonijeli boljoj klimi i razumijevanju između poslodavca i zaposlenika, u cilju ostvarenju poslovnih ciljeva.

Ivo Čović obavijestio je voditelje da će sukladno obvezujućoj odluci Skupštine Društva, raspisati javni natječaj za voditelje podružnica do kraja mjeseca.

Na kraju, pozvao je voditelje i sve zaposlenike da se prijave na javni natječaj, kako bi se izabrali najstručniji kadrovi za odgovorne funkcije unutar tvrtke.