Otpad

  Natječaj Datum objave Rok za dostavu
Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada EV-07/2016

 Pojašnjenje postupka javnog natječaja
23. 11. 2016. 15.12.2016., do 11,00 sati.
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 15.12.2016., u 11,00 sati.