Mediji

Služba za korporativne komunikacije upravlja ukupnim komunikacijama Društva, izgrađuje, promiče i štiti ugled Društva prema zaposlenicima, kupcima, medijima, partnerima, državnim institucijama i ostalim segmentima javnosti. Osmišljava i provodi aktivnosti koje imaju za cilj jačanje pozicije Društva na tržištu. Otvorenim i transparentnim izvještavanjem i komuniciranjem s javnošću putem medija, pomaže izgraditi i održati povjerenje među širom društvenom zajednicom.

Partnerski odnos s medijima i transparentnost poslovanja najčvršće su jamstvo kvalitete rada Društva.


Kontakt:

Odjel za odnose s javnošću
Službenice za informiranje:


Senka Knežević i Dinka Pančić

tel: 
01/6420 000